Already have an account? Log in!

Affiliate Registration

Scroll to the bottom of the page for further details
Must be 6 or more characters and contain at least 1 letter, 1 number and 1 special character (! $ # - .)

Fields marked with * are mandatory

Back

Registreren voor het Aarding™ Partner Programma is volledig gratis.

Er is een éénmalige minimum aankoop vereist van 150€ om als Aarding™ Affiliate Partner aanvaardt te worden. Vroegere aankopen kunnen ook in rekening gebracht worden. Voor deze aankoop krijg je een persoonlijke kortingscode bij registratie.

Als je basisaankoop gedaan is worden de volgende links naar je gestuurd:

  1. [Code] Je kortingscode die je aan derden communiceert en die hen 6% korting geeft samen met je volledige commissie bij iedere aankoop op aarding.org/nl
  2. [Link] een affiliate partner link (verwijslink) voor klantaankopen naar de Aarding.org website die 30 dagen de klant onthoudt en commissies verrekend. Deze link is optioneel en kun je gebruiken om een link, foto of banner op je site de koppelen aan de Aarding™ website. Of bvb ook in email marketing.
  3. [Panel] een link naar je Affiliate Partner Paneel om je verzamelde verkopen en commissies te bekijken
  4. [AankoopcodesBijkomende kortingscodes voor fysieke verdelersaankopen van aardingsproducten voor je eigen praktijk of winkel.
Vanaf 100€ commissie kan er uitbetaald worden.

We gebruiken voor het Aarding™ Partner Programma de diensten van Affiliatly.com

______________________________
 

Registration for the Aarding™ Partner Program is completely free.

A one-time minimum purchase of € 150 is required to be accepted as an affiliate partner. Early purchases can also be used. For this purchase, you will receive a personal discount code upon registration.

When your basic purchase is made, the following links are sent to you:

  1. [Code] Your discount code to be communicated to third parties and that gives them 6% discount and for you the full agreed commission for any purchase on www.aarding.org
  2. [Link] Your Affiliate Referral link for customer purchases to the Aarding.org website that remembers the customer for 30 days and deducts commissions. This link is optional and can be used to link a link, photo or banner on your site to the Aarding™ website. Or, for example, in email marketing.
  3. [Panel] a link to your Affiliate Partner Panel to view your collected sales and commissions
  4. [Purchase codes] Additional discount codes for physical distributor purchases of grounding products for your own practice or shop.

From 100 € commission is paid. (or earlier if you request this).

We use the services of Affiliately.com for the Aarding ™ Partner Program