- Εργαστείτε μαζί μας κερδίστε 20% επί των πωλήσεων στον τιμοκατάλογο μας. Η κάθε συνεργασία προπληρώνετε και η διεκπεραίωση της εργασίας ακολουθεί. Με την ολοκλήρωση των εργασιών ακολουθεί και η διεκπεραίωση των πληρωμών. 

- Work with us earn 20% on sales on our pricelist. Each co-operation prepaid and the completion of the work follows. Completion of payments is followed by the payment processing.